LAPSZEMLE.hu

     
 • Időjárás


 • Ezen a napon történt

  1540-ben VIII. Henrik 6 hónapos házasság után kivégezte negyedik feleségét cléves-i Annát.

  1552-ben halt meg Szondy, Drégelyben.

  1654-ben Bécsben 20 éves korában meghalt himlõben IV. Ferdinánd magyar király, a Habsburg-ház tagja, akit Pozsonyban a magyar rendek apja kívánságára választottak királlyá.

  1831-ben megjelent gróf Széchenyi István Világ címû mûve, amelyben Dessewffy Józsefnek a Hitel-re írott ellenérveire válaszolt.

  1839-ben megszületett John Davison Rockefeller, amerikai olajmágnás, milliárdos.

  1856-ban Smiljamban (Osztrák-Magyar Monarchia, ma: Horvátország) megszületett Nikola Tesla a váltóáram rendszer, az indukciós motor, a transzformátor és számos egyéb berendezés feltalálója és megvalósítója.

  1922-ben Johnny "Tarzan" Weissmüller elõször a világon egy percen belül úszta le a 100 méter gyorsot.

  1925-ben Szombathelyen megszületett Keres Emil (eredeti nevén: Kreisler) színmûvész, érdemes és kiváló mûvész (Egy óra múlva itt vagyok).

  1956-ban megszületett Tom Hanks, többszörös Oscar-díjas amerikai színész. Ismertebb filmjei: Philadelphia - Oscar-díj (1994), Forrest Gump - Oscar-díj (1995); Apollo 13; You've Got Mail - A szerelem hálójában; Ryan közlegény megmentése; Halálsoron, A Da Vinci-kód.

  Ma ünneplik névnapjukat:
  Hajna, Lukrécia, Marina, Vera

 • Népi kalendárium

  Áldás Hava (július) 9. napja
  Vata - Elmerülô, lebukó - türk, 1046-ban az ôsi vallás és szokások helyreállítása miatt kitört felkelés vezére.
  Lukrécia napja, a nôi név a latin Lucretius férfinév nôi párja. Mindkét név a latin lucrum (magyarul nyereség) szóra vezethetô vissza, ily módon a név jelentése mai szóhasználatban: megnyerô.

  Áldás Hava (július) 10. napja
  Zsombor - Bölény, az erdélyi Gyula vajda apjának neve.
  Amália napja, a nôi név a germán Amál kezdetû nevekbôl származik, a névképzô viszont egy gót királyi családra utal.

  Áldás Hava (július) 11. napja
  Csengele - Kun eredetû szó: erdôs, tüskés, bozótos.
  Dániel próféta ünnepe. A próféta a középkorban a bányászoknak egyik kedvelt védôszentje volt (Tirol, Svájc, Csehország, Szilézia) egy legenda alapján. Eszerint egy Dániel nevezetû sziléziai bányász álmában angyal jelenik meg és így szól hozzá: menj reggel az erdôbe. Ott emelkedik egy magas fenyô, ennek ágai között majd egy arany tojásokkal telt fészket találsz. Másnap reggel csakugyan kiment az erdôbe, de a fészket nem találta meg. Ekkor egy ággal a fa gyökerénél kezdett kutatni, és gazdag ezüstlelôhelyet talált.

  Áldás Hava (július) 12. napja
  Zila - Árpád hadvezére.
  Tizennégy Segítôszent napja, deákul Quattuordecim Auxiliatores, másként Quattuordecim Advocati: Ákos (jún. 22), Balázs (febr. 3), Borbála (dec. 4), Cirjék (aug. 8), Dénes (okt. 9), Egyed (szept. 1), Erazmus (jún. 2), Euszták (szept. 20), György (ápr. 24), Katalin (nov. 25), Kristóf (júl. 25), Antiochiai Margit (júl. 13), Pantaleon (júl. 28), Vitus (jún. 15) mennyei közössége. Egyikük-másikuk helyén vidékenként Apollónia (febr. 9), Lénárd (nov. 6), Osvald (aug. 5), Rókus (aug. 16), Miklós (dec. 6) tûnik föl. Nem tisztázott, miért vannak éppen tizennégyen. Valószínûleg azért, mert 14 a szentmágikus 7 kétszerese. A kultusz kezdete, kialakulásának kora is bizonytalan. Mindenesetre az európai nagy pestisjárvány (1348) körüli idôkben bontakozik ki a középkori német népi áhitat televényében és terjed el villámgyorsan. Kápolnákat, oltárokat, ispotályokat szentelnek a tiszteletükre.

   

Androidinfo.hu

deviza.hu

Ballon.hu

Jsda.hu

Filmek.hu

LóSport.hu

Hírdessen a LAPSZEMLE.hu-n

On-line TV műsor 46 országból 224 csatorna ingyen