LAPSZEMLE.hu

     
 • Időjárás


 • Ezen a napon történt

  1618-ban Prágában a rendi gyûlésen a protestánsok két katolikus császári tanácsost kidobtak a Hradzsin ablakából.

  1825-ben megszületett Barna Ferdinánd nyelvész, mûfordító, könyvtáros. 1871-ben magyarra fordította a Kalevalát, és Galeotto Marzio Mátyás királlyal foglalkozó mûvét.

  1848-ban megszületett Otto Lielienthal német mérnök, a vitorlázórepülés úttörõje.

  1882-ben a Nyugat-Alpok egyik legfontosabb átjárójában, a Szent Gotthárd hágó alatt megnyílt az Olaszországot Svájccal összekötõ vasútvonal. 1155 m magasságban építették fel, 1234 híd és nyolcvan alagút segítségével.

  1883-ban született Szekfû Gyula.

  1906-ban meghalt Henrik Ibsen norvég író, a drámatörténet legnagyobb alakja.

  1912-ben született Várkonyi Zoltán rendezõ, színész.

  1923-ban a „Vérvörös csütörtök” általános sztrájk és tüntetés Budapesten.

  1937-ben meghalt Jon Davison Rockefeller amerikai nagytõkés, a család legendás vagyonának megalapítója.

  1951-ben a kínai és a tibeti kormány aláírta a Tibet tartomány kínai fennhatóság alá helyezésérõl szóló egyezményt.

  1990-ben megalakul Antall József kormánya.

  Ma ünneplik névnapjukat:
  Dézi, Dezsõ

 • Népi kalendárium

  Ígéret Hava (május) 23. napja
  Szabolcs - A Csák-nemzetség ôse, Árpád unokaöccse.
  Dezsô a latin Desideriusból származó magyar férfinév. Desiderius az utolsó longobárd (langobard) király volt Itáliában. Trónjától Nagy Károly (Karl der Grosse, Charlemagne), a közös Európa elôhírnöke fosztotta meg.
  Dezsô kalocsai érsek (1064-1090) megpróbálta a trónviszályok idején békíteni egymással az Árpád-ház tagjait: Salamont, Gézát és Lászlót.
  Hédervári Dezsô soproni ispán, I. Károly egyik híve. ô fegyverzetet cserélve a királlyal hôsi halált halt a Baszaráb havasalföldi vajda elleni, 1330-évi, poszadai csatában.

  Ígéret Hava (május) 24. napja
  Vidorka - A Hilárius "vidám" név magyarosított nôi változata.
  Csepel napja, magyar eredetû férfinév, jelentése feltehetôen sarjadékerdô (cselpe).

  Ígéret Hava (május) 25. napja
  Törtel - Négy nép ura, kun vezér.
  Áldozócsütörtök
  Jézus mennybemenetelének ünnepe, a húsvétot követô negyvenedik nap.
  Orbán, népiesen Urbán († 230), középkori hagyomány szerint pápaként ô rendelte el, hogy a miseáldozat kelyhét és tányérkáját (patena) aranyból vagy ezüstbôl készítsék. Ezért kehellyel, késôbb szôlôfürttel a kezében szokták ábrázolni. Részben ezért választották a vincellérek, szôlômûvesek, kádárok, kocsmárosok patrónusuknak.
  Ekkor kezdenek a méhek rajzani, ezért a méhek "Orbán bogarai". Orbán szobra gyakran található a szôlôhegyeken. Ha jó idôt hoz, akkor szobrát felvirágozzák, ha rosszat, akkor besározzák.
  Sok helyen az utolsó fagyos-szentnek tartják. Söpri a termést a faggyal, de ha "kiseprûzik" Orbánt, nem lesz már hideg.

  Ígéret Hava (május) 26. napja
  Doboka - Csanád vezér atyja.
  Fülöp napja, a görög Philippos név rövidülésének a magyar alakváltozata. Jelentése: lókedvelô.

   

Androidinfo.hu

deviza.hu

Ballon.hu

Jsda.hu

Filmek.hu

LóSport.hu

Hírdessen a LAPSZEMLE.hu-n

On-line TV műsor 46 országból 224 csatorna ingyen