LAPSZEMLE.hu

     
 • Időjárás


 • Ezen a napon történt

  1045-ben Orseolo Péter magyar király felajánlotta az országot III. Henrik német-római császárnak, akitõl hûbérbirtokként kapta vissza.

  1521-ben Martin Luthert és tanait elítélte a Worms-i Edictum.

  1799-ben született Alekszej Puskin.

  1896-ban megkoronázták Oroszország utolsó cárját, II. Miklóst.

  1896-ban elsõként a Dow Jones and Company tette közzé a maga tõzsdeindexét a New York-i értékpapírtõzsdén (NYSE).

  1912-ben Fiumében (Rijeka) megszületett Kádár János (eredeti nevén : Csermanek János), aki 32 évig volt a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetõje.

  1923-ban megszületett Elberfeld-ben Horst Tappert német színész, a legendás Stephan Derrick megszemélyesítõje.

  1948-ban született Gálvölgyi János színmûvész.

  1966-ban meghalt Tamási Áron Kossuth-díjas író, akadémikus (Ábel - trilógia).

  1980-ban Farkas Bertalan, az elsõ magyar ûrhajós megkezdte egyhetes útját a világûrbe a Szojuz 36 fedélzetén.

  1986-ban az Európai Unio hivatalos zászlója lett a kék háttérben 12 arany csillaggal díszített lobogó.

  Ma ünneplik névnapjukat:
  Amanda, Evelin, Fülöp, Tarján

 • Népi kalendárium

  Ígéret Hava (május) 25. napja
  Törtel - Négy nép ura, kun vezér.
  Áldozócsütörtök
  Jézus mennybemenetelének ünnepe, a húsvétot követô negyvenedik nap.
  Orbán, népiesen Urbán († 230), középkori hagyomány szerint pápaként ô rendelte el, hogy a miseáldozat kelyhét és tányérkáját (patena) aranyból vagy ezüstbôl készítsék. Ezért kehellyel, késôbb szôlôfürttel a kezében szokták ábrázolni. Részben ezért választották a vincellérek, szôlômûvesek, kádárok, kocsmárosok patrónusuknak.
  Ekkor kezdenek a méhek rajzani, ezért a méhek "Orbán bogarai". Orbán szobra gyakran található a szôlôhegyeken. Ha jó idôt hoz, akkor szobrát felvirágozzák, ha rosszat, akkor besározzák.
  Sok helyen az utolsó fagyos-szentnek tartják. Söpri a termést a faggyal, de ha "kiseprûzik" Orbánt, nem lesz már hideg.

  Ígéret Hava (május) 26. napja
  Doboka - Csanád vezér atyja.
  Fülöp napja, a görög Philippos név rövidülésének a magyar alakváltozata. Jelentése: lókedvelô.

  Ígéret Hava (május) 27. napja
  Ede, Ete - Önd vezér fia, éles vagy hetedik gyermek, Vörösmarty újította fel a "Zalán futása" c. mûvében.
  Canterbury Szent Ágoston napja, Anglia legismertebb szentjeinek egyike. Nevéhez nem kevesebb, mint a szigetország keresztény hitre térítése kötôdik a hagyományos olvasatban.

  Ígéret Hava (május) 28. napja
  Természet örömünnepe -
  Csanád napja, az ismeretlen jelentésû régi magyar Csana személynévbôl származik, -d kicsinyítô képzôvel.
  Ettôl a naptól nem szabad kendert vetni. A kenderbôl nemcsak vásznat szôttek, hanem gyógyírként is szolgált. Kendermagot etettek a gilisztás gyerekkel, lóval.
  Ha ezen a napon esik az esô, akkor jó termés lesz.

   

Androidinfo.hu

Hogyan keress sok pént Interneten? - távmunka

deviza.hu

Ballon.hu

Jsda.hu

Filmek.hu

LóSport.hu

Hírdessen a LAPSZEMLE.hu-n

On-line TV műsor 46 országból 224 csatorna ingyen