LAPSZEMLE.hu

     
 • Időjárás


 • Ezen a napon történt

  Kr. e. 42-ben született Tiberius római császár. († Kr. u. 37)

  1673-ban meghalt Frangepán Katalin, Zrínyi Péter horvát bán felesége, özvegye (megõrült a grazi zárdában).

  1712-ben II. Rákóczi Ferenc számûzött fejedelem megpróbál Angliába utazni, de a bécsi udvar tiltakozása miatt nem fogadják be.

  1717-ben született Jean le Rond d'Alembert francia matematikus, filozófus, mérnök, enciklopédista. († 1783)

  1801-ben meghalt Déodat Gratet de Dolomieu, francia geológus, a dolomit kõzet és az olasz Dolomitok (hegység) névadója. (* 1750)

  1858-ban meghalt Mészáros Lázár, honvéd altábornagy, az 1848-49-es fszabadságharc hadügyminisztere. (* 1796)

  1889-ben megszületettt Kéthly Anna szociáldemokrata politikus, a nõmozgalom egyik vezetõje, aki az emigrációs mozgalomban a Magyar Forradalmi Tanács elnöke volt.

  1904-ben John Ambrose Fleming feltalálja a rádiócsövet (elektroncsövet).

  1919-ben Horthy Miklós fõvezér a "nemzeti hadsereg" élén bevonult Budapestre.

  1933-ben az USA és a Szovjetunió elõször veszi fel egymással a diplomáciai kapcsolatot.

  1945-ben Amerikába érkezik 88 német rakétatudós.

  1958-ban az 1956-os forradalom utáni elsõ országgyûlési választás.

  1960-ban meghalt Clark Gable amerikai színész. (* 1901)

  Ma ünneplik névnapjukat:
  Edmond, Ödön

 • Népi kalendárium

  Enyészet Hava (november) 16. napja
  Tuga -
  Ödön napja, a férfinév magyar névként eredetileg az Eugén megfelelôje volt és közvetlen elôzménye az Ögyén névalak. A 19. században az Ödön nevet mesterségesen az Edmund illetve Edmond nevekkel azonosították, míg az Eugén nevet a Jenôvel. Jókai Mór A kôszívû ember fiai címû regényében ez vezetett a tragikus névcseréhez Baradlay Ödön és Jenô között.

  Enyészet Hava (november) 17. napja
  Érd - Vízfolyásocska
  Ányos napja, azaz Anianus Orléans püspöke († 453). A hagyomány szerint székvárosa az ô imádságára szabadult meg Attila király ostromától. Amikor a francia királyok szerzôdést, szövetséget kötöttek, megtartására Ányos ereklyéi fölött tettek esküt. Már a Merovingok idejében az országnagyoknak itt a szent sírja fölött kellett esküvel tisztázniok magukat az ellenük emelt vádak alól. Nagy Károly is kiválóan tisztelte Ányost. Jámbor Róbert francia király a székesegyházat és benne a szent nyugvóhelyét fényesen megújította. Ányos Nyugaton a királyok mennyei pártfogója lett.

  Enyészet Hava (november) 18. napja
  Kartal - Sas - türk.
  Jenô napja, a férfinév a hatodik magyar honfoglaló törzs nevébôl származik, ahogyan az Bíborban született Konstantin bizánci császárnak A birodalom kormányzásáról címû mûvében szerepel. Jelentése: tanácsadó, bizalmas.

  Enyészet Hava (november) 19. napja
  Timur - Vas - türk.
  Erzsébet napja. A legtiszteltebb nôi szentek közé tartozik Árpádházi Szent Erzsébet. Amikor atyja, II. András kérdôre vonta, miért visz a szegényeknek alamizsnát, a kötényében rózsává változott az. Ez az úgynevezett "rózsacsoda".
  Hazánkban a leggyakoribb nôi nevek közé tartozik az Erzsébet, azért az egyik legkedveltebb névünnep. Árpádházi Szent Erzsébet neve gyakran szerepel a pünkösdi énekekben. Lehetséges, hogy az összefüggés a pünkösdirózsa és Szent Erzsébet legendájának egyik motívuma, a rózsacsoda következtében alakult ki.
  Ha Erzsébet napon havazik, azt mondják: Erzsébet megrázta a pendelyét (vagy dunyháját).
  Erzsébet, Katalin havat szokott adni,
  A bitang marhákat jászolhoz kötözni.

   

Androidinfo.hu

deviza.hu

Ballon.hu

Jsda.hu

Filmek.hu

LóSport.hu

Hírdessen a LAPSZEMLE.hu-n

On-line TV műsor 46 országból 224 csatorna ingyen